Project Description

Express Yourselfi
SPEAKING TRAINING

Conceptualització i creació del nom Express Yourselfi, amb col·laboració de la copy Núria Escofet.
Disseny del logotip, papereria, i aplicacions vàries per Xènia Castelltort, professional i especialista en el món de l’oratòria i presentacions d’esdeveniments.