Project Description

Trobat
COSTERS DEL SEGRE

Imatge corporativa de la varietat Trobat de Costers del Segre. Hem ressaltat la forma tipogràfica que recorda la forma del raïm, elevant la «O» i allargant la R amb la forma lligada. El resultat és un símbol compacte que denota tradició i artesania.

Projecte amb la col·laboració de la copy Núria Escofet